Vns. V. kas?

Vns. K. ko?

Vns. Vt. kur?

Dgs. K. ko?

Dgs. Vt. kur?

Graži gėlė

Gražios gėlės

Gražioje gėlėje

Gražių gėlių

Gražiose gėlėse

Naujas namas

Naujo namo

Naujame name

Naujų namų

Naujuose namuose

Puikus butas

Puikaus buto

Puikiame bute

Puikių butų

Puikiuose butuose

Tas vyras

To vyro

Tame vyre

Tų vyrų

Tuose vyruose

Anas sodas

Ano sodo

Aname sode

Anų sodų

 Anuose soduose

Kitas langas

Kito lango

Kitame lange

Kitų langų

Kituose languose

Medinė lentyna

Medinės lentynos

Medinėje lentynoje

Medinių lentynų

Medinėse lentynose

 

Daiktavardžio, būdvardžio, įvardžio linksniavimas

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Nauja vaza,  geras butas

Naujos vazos,  geri butai

K. Ko?

Naujos vazos,  gero buto

Naujų vazų,  gerų butų

N. Kam?

Naujai vazai,  gerui butui

Naujoms vazoms,  geriems butams

G. Ką?

Naują vazą,  gerą butą

Naujas vazas,  gerus butus

Įn. Kuo?

Nauja vaza,  geru butu

Naujomis vazomis,  gerais butais

Vt. Kur?

Naujoje vazoje,  gerame bute

Naujose vazose,  geruose butuose

 

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Ąžuolinė kėdė, ąžuolinis stalas

Ąžuolinės kėdės, ąžuoliniai stalai

K. Ko?

Ąžuolinės kėdės, ąžuolinio stalo

Ąžuolinių kėdžių, ąžuolinių stalų

N. Kam?

Ąžuolinėi kėdėi, ąžuoliniam stalui

Ąžuolinėms kėdėms, ąžuoliniams stalams

G. Ką?

Ąžuolinę kėdę, ąžuolinį stalą

Ąžuolines kėdes, ąžuolinius stalus

Įn. Kuo?

Ąžuoline kėde, ąžuoliniu stalu

Ąžuolinėmis kėdėmis, ąžuoliniais stalais

Vt. Kur?

Ąžuolinėje kėdėje, ąžuoliniame stale

Ąžuolinėse kėdėse, ąžuoliniose staluose

 

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Patogi lova, gražus fotelis

Patogios lovos, gražūs foteliai

K. Ko?

Patogios lovos, gražaus fotelio

Patogų lovų, gražių grotelių

N. Kam?

Patogiai lovai, gražiam foteliui

Patogioms lovoms, gražiems foteliams

G. Ką?

Patogią lovą, gražų fotelį

Patogias lovas, gražius fotelius

Įn. Kuo?

Patogia lova, gražiu foteliu

Patogiomis lovomis, gražiais fotelius

Vt. Kur?

Patogioje lovoje, gražiame fotelyje

Patogiose lovose, gražiuose foteliuose