ŽODYNAS (VOCABULARY)

 

 1. Įrašykite 10 žodžių, reiškiančių įvairias vietas (parkas….). (Write 10 words naming various places (the park…)

……… Upė, tiltas, pilis, gatvė, taisyklė, stotis, parkas, universitetas, vaistinė, ligoninė, viešbutis, bendrabutis …………...

………………………………………………………………………………………………………

 

(.........iš 5 taškų)

 1. Įrašykite 10 žodžių, reiškiančių šeimos narius, gimines ir jų padėtį(tėvas, dėdė ….). (Write 10 words naming family members, relatives and their status (the father, the uncle …)

 

brolis, tėvas, teta, pusbrolis, vyras, mama, sesuo, močiutė, senelis, seneliai, šuo, žmona, pusbrolis………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

 

(.........iš 5 taškų)

 1. Raskite daiktavardžiams tinkamus būdvardžius. (Match the nouns with the right adjectives.)

Moteris  Aukšta

 

Diena Šilta

 

Kavinė  Nauja

 

Mergaitė  Graži

 

Knyga  Įdomi

 

 

Vaikas  Ilgas

 

Vakaras  Šaltas

 

Miestas  Senas

 

Namas  Didelis

 

Filmas  Liūdnas

 


 

 

 

(.........iš 5 taškų)

 

GRAMATIKA (GRAMMAR)

 

1.Atsakykite į klausimus. (Answer the questions).

 1. Koks tavo vardas, kokia pavardė?........Mano vardas Antonas. Mano pavardė Zaicevas..........
 2. Iš kur tu esi?...... Aš iš Krasnojarsko, Aš iš Sibiro.................................................................
 3. Kokia tavo tautybė?......................Mano tautybė rusas....................................................
 4. Kaip tu kalbi?..............................Aš kalbu rusiškai ir angliškai, ir šiek tek lietuviškai......
 5. Kur tu gyveni? Koks tavo adresas?........................Aš gyvenu Krasnoyarske. Mano adresas: Zivopisnayos gatvė, 1 – 12, Krasnoyarskas, 660011..................................................
 6. Kokia tavo profesija? Kur tu dirbi?. Aš individualus verslininkas. Aš dirbu namuose ir office.
 7. Kur tu studijuoji? ...................Aš studijuoju Vytauto Didžiojo universitete..............................
 8. Koks / kokia tu esi?.......... Aš esu jaunas, linksmas, gražus, aukstas, stiprus, geras, idomus, mielas vyras......................................................................................

 

(.........iš 8  taškų)

2.Sudarykite klausimų ir atsakymų poras. (Form the guestion–answer  pairs.)

 1. Kur jis dirba? Universitete
 2. Ar tu esi studentė?     Taip, studijuoju Vilniuje
 3. Kaip sekasi? Ačiū, gerai.
 4. Kur jūs gyvenate?       Lietuvoje.                                                 
 5. Ar jis kalba angliškai? Taip, gerai kalba angliškai ir prancūziškai.
 6. Jūs gyvenate Vilniuje? Ne, Palangoje.
 7. Ar jis iš Anglijos?      Taip, iš Londono.
 8. Tu dirbi mokykloje?    Taip, aš esu mokytojas.                          
 9. Ar jis yra profesorius? Ne, gydytojas.
 10. Tu kalbi lietuviškai? Taip, šiek tiek.
 11. Ar jie gyvena Kaune?   Taip, dabar Kaune                
 12. Koks yra tavo butas?  Nedidelis.                

 

(.........iš 12 taškų)

 

 

 1. 3. Sutikite arba paneikite. (Change the positive sentences to negative and the negative to positive.)

Pavyzdys:

Aš esu iš Anglijos. – Aš nesu iš Anglijos.                         Jis nekalba švediškai. – Jis kalba švediškai.

 1. Aš myliu vyrą. – ......................... Aš nemyliu vyro..................................................................
 2. Jis nesupranta prancūziškai. – ...... Jis supranta prancūziškai.....................................
 3. Mes mylime pusseserę. – ................ Mes nemylime pusseserės........................................
 4. Ji yra pianistė. – .......................................Ji nera pianistė.....................................
 5. Jūs turite seserį. – ......................... Jūs neturite seseries.....................................................
 6. Jis turi žmoną. – ..................................Jis neturi žmonos...................................................
 7. Tu neturi brolio. – ..................... Tu turi brolį...............................................................................
 8. Jie mėgsta futbolą. – ....................Jie nemėgsta futbolo..............................................
 9. Šiandien yra mokytojas. – .................. Šiandien nera mokytojo...........................................
 10. Aš nenoriu kavos. – ........................ Aš noriu kavos............................................................

 

 

(.........iš 10 taškų)

 

 1. Įrašykite tinkamą žodį. (Write the suitable word.)

 

 1. Tu ....esi.......................iš Prancūzijos.
 2. Ji kalba estiškai. Ji yra estė…………....
 3. Ar tu gali ..kalbeti...angliškai?
 4. Jie … gyvena….. Taline.
 5. Studentai . .....auditorijoje.
 6. Sūnus nori .studijuoti.. universitete.
 7. Jūs ...turite....... tėvus ir senelius.
 8. Sekmadienį sesuo ...eina..... į muziejų.
 9. Jis ..turi..... vaikų.
 10. Aš ...turiu... seserį ir brolį.

 

(.........iš 10 taškų)

 

 

 

 1. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą. (Write the suitable form of the verb given.)

Stovėti, stovi, stovėjo

 1. Ji … stovi ……. eilėje. 2. Aš …… stoviu ………………. prie banko senamiestyje. 3. Kur jūs ...... stovite......? Mes …… stovime………………… prie mokyklos.

Kalbėti, kalba, kalbėjo

 1. Kaip …… kalba ……. vaikas? 2. Mano dėdė ir teta ..... kalba................ angliškai. 3. Mes .......... kalbame......................... lietuviškai. 4. Jurga, kaip tu ...... kalbėti................... ?

Studijuoti, studijuoja, studijavo

 1. Mes… studijuojame……Vytauto Didžiojo universitete. 2. Jos ……studijuoja……… Černovcų nacionaliniame universitete. Tu ……………… studijuoji ……… kolegijoje. 4. Aš ..... studijuoju.. Vilniaus universitete.

Mylėti, myli, mylėjo

 1. Mes ……mylime………….   2. Jūs .. mylite......... Vilnių. 3. Tu ...... myli.................... močiutę? 4. Aš labai .......... myliu.............savobrolius.

Važiuoti, važiuoja, važiavo

 1. Mes .... važiuojame.... į ekskursiją. 2. Jūs ..... važiuojate.... į Taliną. 4. Aš .... važiuojiu.......... į Vilnių. 4. Paulius … važiuoja … iš Vokietijos.

 

 

(.........iš 10 taškų)

 

 1. Įrašykite tinkamą linksnį. (Write the suitable case form.)
 2. Sonia dabar gyvena (Paryžius) … Paryžiuje……prie (upė)......upės..........................
 3. (Savaitgalis) . Savaitgalį Natalija atvyko pas (draugė) ..draugei.......................
 4. Mes važiuojame iš (autobusų stotis) . autobusų stotiė. į (viešbutis).... viešbutį...
 5. Mano draugės dukterys yra labai (miela)....mielos....
 6. Kiek jūs turite (pusbroliai).. pusbrolių..?
 7. Mano broliai yra (didelis)..dideli....................
 8. Aš turiu (vienas sūnus)...vieną....sunų............... ir (dvi dukterys)....dvi dukteris..................
 9. Jie yra (stiprus vyras)...stiprūs vyri..........................
 10. (Senelis) .Senelio...vardas labai gražus.
 11. Seneliai turi (keturi anūkai).....keruris anūkus...... ir (šešios anūkės)...... šešias anūkes.

 

(.........iš 10 taškų)

 

 

SKAITYMAS (READING)

Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie sakiniai teisingi, o kurie neteisingi. (Read the text and mark True or False next to the statement.)

 

VILNIUS

         Vilnius yra Lietuvos sostinė.  Jis yra prie gražių Neries ir Vilnios upių. Tai labai senas, bet taip pat ir modernus miestas. Vilniaus simbolis yra Gedimino bokštas. Jis stovi miesto centre ant aukšto kalno. Šalia to kalno yra didelė Katedros aikštė. Vasarą Katedros aikštėje visada yra daug žmonių. Jie aikštėje mėgsta skaityti knygas arba tiesiog bendrauti. Prie aikštės yra autobusų ir troleibusų stotelė, Gedimino prospektas, sena Pilies gatvė. Vilniaus senamiestis didelis ir labai gražus. Čia daug bažnyčių, labai senų namų, garsus universitetas.

 

 

Teisingas (True)

Neteisingas (False)

Gedimino bokštas stovi ant kalno, bet yra ne miesto centre.

 

V

Katedros aikštėje yra autobusų ir troleibusų stotelė.

 

V

Vilnius yra prie dviejų upių.

V

 

Vilniaus senamiestis yra mažas ir labai gražus.

 

V

Universitetas yra Vilniaus senamiestyje.

V

 

 

(......... iš 5 taškų)

 

 

 

 

 

 

 

RAŠYMAS (WRITING)

 

Parašykite apie savo šeimą. (Write about  your family.)

.... Leiskite man pristatyti savo šeimą. Aš turiu vidutini šeimą. Aš turiu gražią žmoną, mažą protingą sūnų ir mažą triukšmingą dukteri. Mano vaikai nelanko mokiklos, jie lanko vaikų darželi. Mano žmona' nedirba. Ji namų šeimininke. Taip pat aš turiu didelą dukteri iš pirmos santuokos. Ji labai graži ir protinga bet kartais liūdna. Aš turiu mamą ir broli. Jie gevena Omske. Mano brolis yra policininkas. Aš neturiu tėvo. Mano tėvas mirės. Viskas.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(......... iš 20  taškų)