• Asmeninių įvardžių jis ir ji vietininkas.

Įvardžiuslietuviųkalbojenaudojame, kadišvengtumepasikartojimo. Jaisdažniausiaikeičiamedaiktavardžius. Pavyzdžiui:

Čia mano močiutėsnamas. Jisyralabaididelis. Jamegyvename mano proseneliai.

  • Personal pronouns he, sheand it in locative case.

Pronouns in the Lithuanian language are used to avoid repetition. We usually replace nouns with them. For example:

Here is my grandmother's house. It is very big. My grandparents live in it.

Vienaskaita

V. (Nom.) kas?

jis

ji

Vt. (Loc.) kur?

jame

joje