Grammar points No 1

  • Būdvardžių linksniavimas.

Būdvardžiai kaip ir daiktavardžiai lietuvių kalboje yra linksniuojami. Išskiriamos 3 vyriškosios giminės linksniuotės: –(i)as, -is, -us; ir 3 moteriškosios giminės linksniuotės: -(i)a, -i, -ė. Būdvardžius linksniuojame taip (žr. lenteles):

Inflection of adjectives

Adjectives as well as nouns in the Lithuanian language are inflected. There are three masculine declensions ending –(i)as, -is, -us; and three feminine declensions ending -(i)a, -i, -ė. Adjectives are inflected as follows (examples in the tables):

 

 

Vyriškoji giminė

Vienaskaita

V. (Nom.) koks?

geras, žalias, didelis

gražus

vidutinis

K. (Gen.) kokio?

gero, žalio, didelio

gražaus

vidutinio

N. (Dat.) kokiam?

geram, žaliam, dideliam

gražiam

vidutiniam

G. (Acc.) kokį?

gerą, žalią, didelį

gražų

vidutinį

Įn. (Inst.) kokiu?

geru, žaliu, dideliu

gražiu

vidutiniu

Vt. (Loc.) kokiame?

gerame, žaliame, dideliame

gražiame

vidutiniame

 

Vyriškoji giminė

Daugiskaita

V. (Nom.) kokie?

geri, žali, dideli

gražūs

vidutiniai

K. (Gen.) kokių?

gerų, žalių, didelių

gražių

vidutinių

N. (Dat.) kokiems?

geriems, žaliems, dideliems

gražiems

vidutiniams

G. (Acc.) kokius?

gerus, žalius, didelius

gražius

vidutinius

Įn. (Inst.) kokiais?

gerais, žaliais, dideliais

gražiais

vidutiniais

Vt. (Loc.) kokiuose?

geruose, žaliuose, dideliuose

gražiuose

vidutiniuose

 

Moteriškoji giminė

Vienaskaita

V. (Nom.) kokia?

gera, žalia, didelė

graži

vidutinė

K. (Gen.) kokios?

geros, žalios, didelės

gražios

vidutinės

N. (Dat.) kokiai?

gerai, žaliai, didelei

gražiai

vidutinei

G. (Acc.) kokią?

gerą, žalią, didelę

gražią

vidutinę

Įn. (Inst.) kokia?

gera, žalia, didele

gražia

vidutine

Vt. (Loc.) kokioje?

geroje, žalioje, didelėje

gražioje

vidutinėje

 

Moteriškoji giminė

Daugiskaita

V. (Nom.) kokios?

geros, žalios, didelės

gražios

vidutinės

K. (Gen.) kokių?

gerų, žalių, didelių

gražių

vidutinių

N. (Dat.) kokioms?

geroms, žalioms, didelėms

gražioms

vidutinėms

G. (Acc.) kokias?

geras, žalias, dideles

gražias

vidutines

Įn. (Inst.) kokiomis?

geromis, žaliomis, didelėmis

gražiomis

vidutinėmis

Vt. (Loc.) kokiose?

gerose, žaliose, didelėse

gražiose

vidutinėse

 

 

  • Būdvardžio ir daiktavardžio derinimas.

Būdvardžiai derinami prie daiktavardžio gimine, skaičiumi ir linksniu. Vartojant būdvardžius sakiniuose atkreiptinas dėmesys į sakinį valdantį žodį (dažnu atveju tai būna veiksmažodis arba prielinksnis), pagal tai atitinkamai keičiamos būdvardžio arba daiktavardžio galūnės. Atkreipkite dėmesį į pavyzdžius:

Adjective and Noun Matching.

In Lithuanian language an adjective and a noun should agree in gender, number and case. When using adjectives in sentences, pay attention to a controlling word of the sentence (often it is a verb or a preposition) which changes the endings of an adjective and a noun. Take note of the examples: