Опять учился по уму.

Tai buvo sunku, bet įdomu!

Aš lietuviškai kalbu.

Знать, нашёл свою судьбу.

Katytė

Rainà katýtė,
Juodà nosýtė,
Ilgì ūsẽliai,
Riestì nagẽliai.
Ausýtės stãčios,
Akýtės plãčios,
Kojýtės báltos
Ir̃ visàd šáltos.

OŽELIS KVAIŠELIS

Vaikùčiai zuikùčiai
Tõli pagirỹ
Nuõ sèno gyvẽno
Senùkai gerì.
Turė́jo namẽlį
Šiaudų̃ stogeliù
Ir̃ báltą ožẽlį
Riestù rageliù.

DEŠIMT PAUKŠČIŲ TUPI

Dẽšimt paũkščių tùpi
Suskaičiúot mùms rū̃pi;
Šìtas paũkštis – žvirbliùkas,
Šìtas paũkštis – nykštùkas,
Šìtas paũkštis – strazdẽlis,
Šìs – perkū́no ožẽlis,
Šìtas paũkštis – gegùtė,
Šìtas paũkštis – kukùtis,
Šìtas paũkštis – dagìlis,
Šìtas paũkštis – kikìlis,
Šìtas paũkštis – kíelė,
Õ šìs – volungė̃lė.
Nà õ čià erẽlis pìktas ir̃ plėšrùs,
Greĩt paukštẽliai į̃ namùs!

Willas Smithas

Tai vyras
Jam penkiasdešimt treji metai
Jis yra aktorius.
Jis yra aukštas.
Jis turi trumpą kirpimą.
Jis linksmas ir dažnai šypsosi.
Jis turi juodą odą.
Ir, galiausiai
Jis dėvi juodus drabužius kaip vyrai juodais.

Nicolas Cageas

Tai vyras
Jam penkiasdešimt aštuoneri metai
Jis yra aktorius.
Jis yra vidutinio ūgio.
Jis turi vidutinio ilgio plaukus
Jis turi rimtą arba liūdną veidą.
Jis yra vidutinio amžiaus.
Jis turi baltą odą.
Jis vilki pilkus švarkus, paltus ar striukės.
Jis pusiau vokietis, pusiau italas.
Jis vaidino filme "The Rock"

Šiojè núotraukoje yrà šeimà.
Mótina sė́di kairėjè. Jõs var̃das Marià. Jái trìsdešimt vienerì mẽtai.
Tė̃tis yrà dešinėjè. Jõ var̃das Paũlius. Jám trìsdešimt penkerì mẽtai.
Jų dukrà sė́di añt sòfos. Jõs var̃das Agnè. Jái dvejì metùkai.
Sūnùs añt žìrgo. Jõ var̃das Sáulius. Jám penkerì mẽtai.
Ùž sofos stóvi senẽlis, tetà ir̃ dė̃dė.
Senẽlio var̃das Michaelas. Jám peñkiasdešimt penkerì mẽtai.
Mãno tetõs var̃das Undita. Jái kẽturiasdešimt mẽtų.
Dė̃dės var̃das Ulris. Jám taĩp pàt kẽturiasdešimt mẽtų.