ŽODYNAS (VOCABULARY)

 

 1. Įrašykite 10 žodžių, reiškiančių įvairias vietas (parkas….). (Write 10 words naming various places (the park…)

……… Upė, tiltas, pilis, gatvė, taisyklė, stotis, parkas, universitetas, vaistinė, ligoninė, viešbutis, bendrabutis …………...

………………………………………………………………………………………………………

 

(.........iš 5 taškų)

 1. Įrašykite 10 žodžių, reiškiančių šeimos narius, gimines ir jų padėtį(tėvas, dėdė ….). (Write 10 words naming family members, relatives and their status (the father, the uncle …)

 

brolis, tėvas, teta, pusbrolis, vyras, mama, sesuo, močiutė, senelis, seneliai, šuo, žmona, pusbrolis………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

 

(.........iš 5 taškų)

 1. Raskite daiktavardžiams tinkamus būdvardžius. (Match the nouns with the right adjectives.)

Moteris  Aukšta

 

Diena Šilta

 

Kavinė  Nauja

 

Mergaitė  Graži

 

Knyga  Įdomi

 

 

Vaikas  Ilgas

 

Vakaras  Šaltas

 

Miestas  Senas

 

Namas  Didelis

 

Filmas  Liūdnas

 


 

 

 

(.........iš 5 taškų)

 

GRAMATIKA (GRAMMAR)

 

1.Atsakykite į klausimus. (Answer the questions).

 1. Koks tavo vardas, kokia pavardė?........Mano vardas Antonas. Mano pavardė Zaicevas..........
 2. Iš kur tu esi?...... Aš iš Krasnojarsko, Aš iš Sibiro.................................................................
 3. Kokia tavo tautybė?......................Mano tautybė rusas....................................................
 4. Kaip tu kalbi?..............................Aš kalbu rusiškai ir angliškai, ir šiek tek lietuviškai......
 5. Kur tu gyveni? Koks tavo adresas?........................Aš gyvenu Krasnoyarske. Mano adresas: Zivopisnayos gatvė, 1 – 12, Krasnoyarskas, 660011..................................................
 6. Kokia tavo profesija? Kur tu dirbi?. Aš individualus verslininkas. Aš dirbu namuose ir office.
 7. Kur tu studijuoji? ...................Aš studijuoju Vytauto Didžiojo universitete..............................
 8. Koks / kokia tu esi?.......... Aš esu jaunas, linksmas, gražus, aukstas, stiprus, geras, idomus, mielas vyras......................................................................................

 

(.........iš 8  taškų)

2.Sudarykite klausimų ir atsakymų poras. (Form the guestion–answer  pairs.)

 1. Kur jis dirba? Universitete
 2. Ar tu esi studentė?     Taip, studijuoju Vilniuje
 3. Kaip sekasi? Ačiū, gerai.
 4. Kur jūs gyvenate?       Lietuvoje.                                                 
 5. Ar jis kalba angliškai? Taip, gerai kalba angliškai ir prancūziškai.
 6. Jūs gyvenate Vilniuje? Ne, Palangoje.
 7. Ar jis iš Anglijos?      Taip, iš Londono.
 8. Tu dirbi mokykloje?    Taip, aš esu mokytojas.                          
 9. Ar jis yra profesorius? Ne, gydytojas.
 10. Tu kalbi lietuviškai? Taip, šiek tiek.
 11. Ar jie gyvena Kaune?   Taip, dabar Kaune                
 12. Koks yra tavo butas?  Nedidelis.                

 

(.........iš 12 taškų)

 

 

 1. 3. Sutikite arba paneikite. (Change the positive sentences to negative and the negative to positive.)

Pavyzdys:

Aš esu iš Anglijos. – Aš nesu iš Anglijos.                         Jis nekalba švediškai. – Jis kalba švediškai.

 1. Aš myliu vyrą. – ......................... Aš nemyliu vyro..................................................................
 2. Jis nesupranta prancūziškai. – ...... Jis supranta prancūziškai.....................................
 3. Mes mylime pusseserę. – ................ Mes nemylime pusseserės........................................
 4. Ji yra pianistė. – .......................................Ji nera pianistė.....................................
 5. Jūs turite seserį. – ......................... Jūs neturite seseries.....................................................
 6. Jis turi žmoną. – ..................................Jis neturi žmonos...................................................
 7. Tu neturi brolio. – ..................... Tu turi brolį...............................................................................
 8. Jie mėgsta futbolą. – ....................Jie nemėgsta futbolo..............................................
 9. Šiandien yra mokytojas. – .................. Šiandien nera mokytojo...........................................
 10. Aš nenoriu kavos. – ........................ Aš noriu kavos............................................................

 

 

(.........iš 10 taškų)

 

 1. Įrašykite tinkamą žodį. (Write the suitable word.)

 

 1. Tu ....esi.......................iš Prancūzijos.
 2. Ji kalba estiškai. Ji yra estė…………....
 3. Ar tu gali ..kalbeti...angliškai?
 4. Jie … gyvena….. Taline.
 5. Studentai . .....auditorijoje.
 6. Sūnus nori .studijuoti.. universitete.
 7. Jūs ...turite....... tėvus ir senelius.
 8. Sekmadienį sesuo ...eina..... į muziejų.
 9. Jis ..turi..... vaikų.
 10. Aš ...turiu... seserį ir brolį.

 

(.........iš 10 taškų)

 

 

 

 1. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą. (Write the suitable form of the verb given.)

Stovėti, stovi, stovėjo

 1. Ji … stovi ……. eilėje. 2. Aš …… stoviu ………………. prie banko senamiestyje. 3. Kur jūs ...... stovite......? Mes …… stovime………………… prie mokyklos.

Kalbėti, kalba, kalbėjo

 1. Kaip …… kalba ……. vaikas? 2. Mano dėdė ir teta ..... kalba................ angliškai. 3. Mes .......... kalbame......................... lietuviškai. 4. Jurga, kaip tu ...... kalbėti................... ?

Studijuoti, studijuoja, studijavo

 1. Mes… studijuojame……Vytauto Didžiojo universitete. 2. Jos ……studijuoja……… Černovcų nacionaliniame universitete. Tu ……………… studijuoji ……… kolegijoje. 4. Aš ..... studijuoju.. Vilniaus universitete.

Mylėti, myli, mylėjo

 1. Mes ……mylime………….   2. Jūs .. mylite......... Vilnių. 3. Tu ...... myli.................... močiutę? 4. Aš labai .......... myliu.............savobrolius.

Važiuoti, važiuoja, važiavo

 1. Mes .... važiuojame.... į ekskursiją. 2. Jūs ..... važiuojate.... į Taliną. 4. Aš .... važiuojiu.......... į Vilnių. 4. Paulius … važiuoja … iš Vokietijos.

 

 

(.........iš 10 taškų)

 

 1. Įrašykite tinkamą linksnį. (Write the suitable case form.)
 2. Sonia dabar gyvena (Paryžius) … Paryžiuje……prie (upė)......upės..........................
 3. (Savaitgalis) . Savaitgalį Natalija atvyko pas (draugė) ..draugei.......................
 4. Mes važiuojame iš (autobusų stotis) . autobusų stotiė. į (viešbutis).... viešbutį...
 5. Mano draugės dukterys yra labai (miela)....mielos....
 6. Kiek jūs turite (pusbroliai).. pusbrolių..?
 7. Mano broliai yra (didelis)..dideli....................
 8. Aš turiu (vienas sūnus)...vieną....sunų............... ir (dvi dukterys)....dvi dukteris..................
 9. Jie yra (stiprus vyras)...stiprūs vyri..........................
 10. (Senelis) .Senelio...vardas labai gražus.
 11. Seneliai turi (keturi anūkai).....keruris anūkus...... ir (šešios anūkės)...... šešias anūkes.

 

(.........iš 10 taškų)

 

 

SKAITYMAS (READING)

Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie sakiniai teisingi, o kurie neteisingi. (Read the text and mark True or False next to the statement.)

 

VILNIUS

         Vilnius yra Lietuvos sostinė.  Jis yra prie gražių Neries ir Vilnios upių. Tai labai senas, bet taip pat ir modernus miestas. Vilniaus simbolis yra Gedimino bokštas. Jis stovi miesto centre ant aukšto kalno. Šalia to kalno yra didelė Katedros aikštė. Vasarą Katedros aikštėje visada yra daug žmonių. Jie aikštėje mėgsta skaityti knygas arba tiesiog bendrauti. Prie aikštės yra autobusų ir troleibusų stotelė, Gedimino prospektas, sena Pilies gatvė. Vilniaus senamiestis didelis ir labai gražus. Čia daug bažnyčių, labai senų namų, garsus universitetas.

 

 

Teisingas (True)

Neteisingas (False)

Gedimino bokštas stovi ant kalno, bet yra ne miesto centre.

 

V

Katedros aikštėje yra autobusų ir troleibusų stotelė.

 

V

Vilnius yra prie dviejų upių.

V

 

Vilniaus senamiestis yra mažas ir labai gražus.

 

V

Universitetas yra Vilniaus senamiestyje.

V

 

 

(......... iš 5 taškų)

 

 

 

 

 

 

 

RAŠYMAS (WRITING)

 

Parašykite apie savo šeimą. (Write about  your family.)

.... Leiskite man pristatyti savo šeimą. Aš turiu vidutini šeimą. Aš turiu gražią žmoną, mažą protingą sūnų ir mažą triukšmingą dukteri. Mano vaikai nelanko mokiklos, jie lanko vaikų darželi. Mano žmona' nedirba. Ji namų šeimininke. Taip pat aš turiu didelą dukteri iš pirmos santuokos. Ji labai graži ir protinga bet kartais liūdna. Aš turiu mamą ir broli. Jie gevena Omske. Mano brolis yra policininkas. Aš neturiu tėvo. Mano tėvas mirės. Viskas.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(......... iš 20  taškų)

Produktai:

6-7 obuoliai,

Viena stiklines cuk0raus

1 stiklines miltu

3 kiaušiniai

vanilinio cukraus.

Obuolius nulupame, cukru, kiaušinius ir miltus išplakame mikseriu iki purios masės.

Obuolius sudedame i skarda ir užpilame tešla. Ir kepame 20 minučių.

Leiskite man pristatyti savo šeimą. Aš turiu vidutini šeimą. Aš turiu gražią žmoną, mažą protingą sūnų ir mažą triukšmingą dukteri. Mano vaikai nelanko mokiklos, jie lanko vaikų darželi. Mano žmona' nedirba. Ji namų šeimininke. Taip pat aš turiu didelą dukteri iš pirmos santuokos. Ji labai graži ir protinga bet kartais liūdna. Aš turiu mamą ir broli. Jie gevena Omske. Mano brolis yra policininkas. Aš neturiu tėvo. Mano tėvas mirės. Viskas.

Labas! Mano vardas Antonas. Mano pavarde Zaicevas. Aš esu iš Rusijos. Aš gimiau Kazachstane. Dabar aš gyvenu Krasnoyarske, Sibire. Aš kalbu rusiškai ir angliškai. Aš nekalbu lietuviškai, bet šek tek suprantu. Aš esu individualus verslininkas. Aš dirbu namouse ir ofice. Leiskite man pristatyti savo šeimą. Aš turiu vidutini šeimą. Aš turiu gražią žmoną, mažą protingą sūnų ir mažą triukšmingą dukteri. Aš turiu labai gražius mažus vaikus. Mano vaikai nelanko mokiklos, jie lanko vaikų darželi. Mano žmona' nedirba. Ji namų šeimininke. Taip pat aš turiu didelą dukteri iš pirmos santuokos. Ji labai graži ir protinga bet kartais liūdna. Aš turiu mamą ir broli. Jie gevena Omske. Mano brolis yra policininkas. Aš neturiu tėvo. Mano tėvas mirės. Viskas.

 

Labas! Mano vardas Antonas. Mano pavarde Zaicevas. Aš esu iš Rusijos. Aš gimiau Kazachstane. Dabar aš gyvenu Krasnoyarske, Sibire. Aš kalbu rusiškai ir angliškai. Aš nekalbu lietuviškai, bet šek tek suprantu. Aš esu individualus verslininkas. Aš dirbu namouse ir ofice. Viskas.

Labas! Rusija yra didelė ir graži valstybė. Rusijõs sóstinė yrà Maskva. Bet mes gyvaname Krasnoyarske. Krasnoyarskas yra vienas iš didžiųjų miestų Rusijoje. Krasnojarske yra milijonas gyventoju. Jìs yrà priẽ gražios Jenisejaus ùpes. Taĩ labaĩ gražus miẽstas. Čià yrà kalnai ir pušynas. Krasnoyarsko sim̃bolis - Paraskevos Pyatnicos koplytėlė. Jìs stóvi miẽste añt áukšto Karaulnos kálno. Koplyčia pavaizduota ant 10 rublių banknotas. Krasnoyarsko senãmiestis yrà miẽsto centrè. Jis dìdelis ir̃ labaĩ gražùs. Čià daũg gražių̃ gatvių̃ ir labaĩ senų̃ namų̃. Krasnoyarske yra devyni universitètai. Atvažiúokite pas mus.

1. Parašykite tinkamą formą.

MŪSŲ NAMAS

Aš gyvenu dideliame name (didelis namas) ant aukšto kalno. (aukštas kalnas). Ne … visiems žmonėms …. (visi žmonės) patinka gyventi … dideliuose namuose …. (dideli namai). Aš suprantu, kodėl – kartais tokių namų … laiptinėse …. (laiptinės) ir … kiemuose … (kiemai) daug šiukšlių. Bet mūsų namas yra kitoks. Jis panašus į … pilį.. (pilis). Bet ne tik todėl, kad yra iš … raudonų plytų.(raudonos plytos). O todėl, kad mūsų namas yra labai tvarkingas, o kiemas labai gražus.

Aplink … namą. (namas) – puikūs gėlynai, … visuose balkonuose …. (visi balkonai) – raudonos, baltos ir violetinės gėlės. Mūsų kiemą prižiūri labai tvarkingas kiemsargis. …Jo. (Jis) vardas Juozas. … Ankstų rytą.. (Ankstus rytas) Juozas jau šluoja … kiemą ….. (kiemas), … vakarą … (vakaras) taip pat susitinku … jį …. (jis) kieme su … šluota.. (šluota). … Rudenį ………… (Ruduo) ir … pavasarį…. (pavasaris) visi kaimynai kartu tvarko … kiemą … (kiemas). … Žiemą …. (Žiema) padeda … Juozui …. (Juozas) valyti sniegą.

Ant … patogių suoliukių.. (patogūs suoliukai) mėgsta sėdėti mamos. Jos skaito … laikraščius, knygas, žurnalus.. (laikraščiai, knygos, žurnalai), o jų maži vaikučiai žaidžia … smėlio dėžėse …. (smėlio dėžės): stato … pilis …. (pilys), kepa … smėlio pyragus.. (smėlio pyragai).

2. Parašykite tinkamą formą.

 1. Eglė sutvarkė(sutvarkyti) kambarį.
 2. Mergaitės … pakabino … (pakabinti) užuolaidas.
 3. Vaikai … nepamiršo… (nepamiršti) užrakinti durų.
 4. Tomas… statė / statys…. (statyti) namą.
 5. Andrius vakar … išsiurbė …. (išsiurbti) kilimą ir … išnešė.. (išnešti) šiukšles.
 6. Vaikinai šį paveikslą rytoj … pakabinsite.. (pakabinti) čia.
 7. Viktoras … palydėjo / palydi …. (palydėti) draugus į stotį.
 8. Andriaus … pastatė …… (pastatyti) automobilį už namo.

3. Netinkamas formas išbraukite.

 1. Vakar mes pirkome pirksime perkame naujus baldus.
 2. Marijau, pasakyk, kur reikia pakabinti pakabino pakabins paveikslą.
 3. Edita, ar jau sutvarkysi sutvarkei sutvarkyk kambarį?
 4. Aš negaliu atrakinu atrakinsiu atrakinti durų.
 5. Šioje vietoje kitais metais statys stato statė parduotuvę.
 6. Vakar Marija išskalbia išskalbė išskalbs užuolaidas.
 7. Viktorai, ar rytoj rytą tu išsiurbei išsiurbsi išsiurbk kilimus?

 4. Įrašykite reikiamą žodžio kuris, kuri formą.

 

 1. Mergaitė, su ..kuria.. kalbėjosi brolis, buvo iš gretimo buto.
 2. Parduotuvė, ..kurioje.. dirba Rūta, yra Pamėnkalnio gatvėje.
 3. Stalas, ... kurįo.. pirkai šeštadienį, kainavo 100 eurų.
 4. Visos knygos, ... kurias.. aš skaitau, yra iš bibliotekos.
 5. Butas, .. kurįo.. norėjau, man per mažas.
 6. Kėdės,... kurios.... man patinka, labai brangios.

 5. Parašykite tinkamą formą.

 1. Aš noriu šio tvarkingo puikaus (šis tvarkingas puikus) buto.
 2. Jonui reikia to įdomaus (tas įdomus) paveikslo.
 3. Mes nusipirkome tą patį žalią (tas pats žalias) kilimą.
 4. Astai patinka ši rami gera (šis ramus geras) sodyba.
 5. Vyras nepirko šių medinių (šis medinis) kėdžių.
 6. Seneliai gyvena šiame mūriniame (šis mūrinis) name.
 7. Tėvai dirba šiame dideliame (šis didelis) pastate.
 8. Studentai dirba anoje senoje (anas senas) bibliotekoje.
 9. Mes susitikome šioje, ramioje, mažoje (šis, ramus, mažas) gatvėje.
 10. Mamai reikia … naujesnės viryklės ….. (naujesnė viryklė).

Penktadienio planai (1)

 

Pagaliau penktadienis. Baigiasi darbo savaitė, ateina pramogų metas. Apie vidurdienį Jonas skambina draugams ir bando susitarti, ką veiks savaitgalį.

– Labas, Martynai, Tau skambina Jonas. Norėjau šįvakar tave pakviesti susitikti miesto centre. Pasėdėtume lauko kavinukėje, vėliau gal nueitume pašokti į kokį nors naktinį klubą. Kaip tau šis mano sumanymas?

– Puiku, Jonai, bet šiandien aš negaliu: su tėvais einame į Operos ir baleto teatrą, žiūrėsime baletą ,,Raudonoji Žizel“.

– Čia tas pats spektaklis, kuriame šoka garsioji balerina Eglė Špokaitė? Mačiau jį žiemą. Tau turėtų patikti.

– Taip, ir aš to tikiuosi. Jei vėliau vakare galėsiu, būtinai tau paskambinsiu.

– Tai lauksiu tavo skambučio. Iki!

– Viso.

 

Sakiniai

Taip

Ne

Jonui paskambino Martynas.

 

+

Martynas ketina žiūrėti spektaklį ,,Raudonoji Žizel“.

+

 

Martynas žiūrės spektaklį rytoj.

 

+

Jonas matė spektaklį rudenį.

 

+

Namas. Butas. Kambarys. Baldai. - Дом. Квартира. Номер. Мебель.
Namai pragarai - be namų negerai.
Дом это ад, без дома нехорошо.
Nėra namų - be dūmų. - Нет дома - без дыма.

Žodžiai - слова

Palėpė –Чердак

Miegamasis – Спальня

Vonia –Ванная

Tualetas –Туалет

Balkonas – Балкон

Svetainė – Гостиная

Vaikų kambarys – Детская

Virtuvė – Кухня

Prieškambaris – Прихожая

Rūsys –Подвал

Laiptai –Лестница

 

Apsigyventi, apsigyvena, apsigyveno – Поселиться, Селится, Селился

Nakvoti, nakvoja, nakvojo – оставаться на ночь, остается на ночь, остался на ночь

Persikelti, persikelia, persikėlė – Перемещаться, Перемещается, Перемещал.

Statyti, stato, statė – Строить, строит, строил

Nuomoti, nuomoja, nuomavo – Арендовать,  арендует, арендовал.

Atidaryti, atidaro, atidarė – Открывать, открывает, открывал.

Uždaryti, uždaro, uždarė – Закрывать, закрывает, закрывал

Atrakinti, atrakina, atrakino – Разблокировать, разблокирует, разблокировал.

Užrakinti, užrakina, užrakino – Заблокировать, заблокирует, заблокировал

 

Pastatas – Здание

Namas – Дом

Butas – Квартира

Garažas – Гараж

Laiptinė – Лестница

Liftas – Лифт

Mokestis,  už butą, vandenį, šildymą, elektrą, dujas – Квартплата за воду, отопление, электроэнергию, газ

Viduje – Внутри

Lauke – Снаружи

Siena – Стена

Lubos – Потолок

Grindys – Пол / Этаж

Durys – Дверь

Raktas – Ключ

Langas – Окно

Palangė – Подоконник

Kaminas – Камин

Stogas – Крыша

 

pagalvė – подушка

antklodė – одеяло

paklodė – простыня

lova – кровать

spinta – гардероб

dušas – душ

vonia – ванная

dantų šepetėlis  – зубная щетка

rankšluostis  – полотенце

tualetinis popierius – туалетная бумага

šampūnas – Шампунь (бутылка)

muilas – Мыло

dantų pasta – зубная паста (туба зубной пасты)

šviestuvas –лампа, фонарь

užuolaidos – шторы

sofa – диван

kilimas – ковер

staliukas – кофейный столик

fotelis,  – кресло мягкое

televizorius – телевизор

lovytė – кроватка (для детей)

paveikslas – картина

šaldytuvas –холодильник

kriauklė –раковина

spintelė – шкафчик

lentyna – полка

viryklė – плита

orkaitė – духовка

kilimėlis  – коврик

veidrodis  – зеркало

kabykla – вешалка

šiukšlės – мусор

šiukšlių dėžė – мусорная корзина / бак (мусорка)

konteineris,  – клнтейнер

indaplovė – посудомоечная машина

indai - посуда

skalbyklė –стиральная машина

oro kondicnierius – кондиционер

ventliatorius –  вентилятор

šildytuvas – обогреватель

dulkių siurblys – пылесос

dulkės - пыль

šepetys – щетка

šluota – метла

šluostė – тряпка для пыли

kibiras – ведро

 

Išmesti, išmeta, išmetė – выбрасывать, выбрасывает, выбрасывал

Išnešti, išneša, išnešė –выносить, выносит, выносил

Rūšiuoti, rūšiuoja, rūšiavo –сортировать, сортирует, сортировал

Kabėti, kabo, kabėjo – висеть, висит, висел

Kabinti, kabina, kabino – вешать, вешает, вешал

Įjungti, įjungia, įjungė – включить, включает, включил

Išjungti, išjungia, išjungė – выключить, выключает, выключил

Siurbti, siurbia, siurbė – пылесосить, пылесосит, пылесосил

Plauti, plauna, plovė – мыть, моет, мыл

Išplauti, išplauna, išplovė – вымыть, вымое, вымыл

Skalbti, skalbia, skalbė – отмыть, отмывает, отмыл

Šluoti, šluoja, šlavė – мести, метет, мёл

Tvarkyti, tvarko, tvarkė – убираться, убирается, убирался

Valyti, valo, valė – чистить, чистит, чистил

Nuvalyti, nuvalo, nuvalė – вытирать, вытирает, вытирал

 

aukštis,  – высота

ilgis,  – длина

plotis,  – ширина

plotas – площадь

kvadratiniaimetrai – квадратные метры

tvora – забор / изгородь

sodas – сад

medis,  – дерево

suolas – скамейка

gėlė – цветок

vartai – ворота

varteliai - калитка

krūmas – куст

kėdė – стул

stalas – стол

veja – газон

gėlynas – цветник

 

švarus, švari – чистый, чистая

tvarkingas, tvarkinga – опрятный, аккуратная

jaukus, jauki – уютный, уютная

patogus, patogi – удобный, удобная

ramus, rami – спокойный, спокойная

triukšmingas, triukšminga – шумный, шумная

atskiras, atskira – раздельный, раздельная

bendras, bendra – общий, общая

tvankus, tvanki – душный, душная

minkštas, minkšta – мягкий, мягкая

kietas, kieta – твердый, жесткая

 

medinis, medinė – деревянный, деревянная

ąžuolinis, ąžuolinė – дубовый, дубовая

plytinis, plytinė – кирпичный, кирпичная

blokinis, blokinė – блочный, блочная

stiklinis, stiklinė – стеклянный, стеклянная

plastikinis, plastikinė – пластиковый, пластиковая

molinis, molinė – глиняный, глиняная

keraminis, keraminė – керамический, керамическая

naminis, naminė – домашний, домашняя

kambarinis, kambarinė – комнатный, комнатная

plačiausia - самая широкая ж.р. pati
grežesnės - более хорошие ж.р. negu kas?
naujesni - более новые м.р. už ką?
mažiausi - самые маленькие м.р. iš visų
jaukiausia - самая уютная ж.р pačios
jaukesnis - более уютный м.р. negu kas?

Dunaios upė yra plačiausia iš visų upių Ukrainoje.
Senos istorijos knygos grežesnės negu naujos knygos.
Mano batai naujesni už mano brolio batus.
Kolibriai yra mažiausi iš visų paukščių.
Musų mieste šita gatvė pati jaukiausia.
Šitas kambarys jaukesnis negu tas. 

 • Būdvardžiųlaipsniavimas.

Lietuviųkalbojeskiriamitrysbūdvardžiųlaipsniai: nelyginamasis, aukštesnysis, aukščiausiasis. Aukštenysisbūdvardžiųlaipsnisturi jam būdingąpriesagą–esn, aukčiausiajambūdingapriesaga–(i)aus.Atkreipkitedėmesį į pavyzdžius:

Šisnamasnaujas. Tas namasnaujesnis. Anas namasnaujausias.

Šivirtuvėpatogi. Ta virtuvėpatogesnė. Ana virtuvėpatogiausia.

 • Comparison of adjectives

There are three degrees of adjectives: positive, comparative and superlative in the Lithuanian language. A comparative form of an adjectives has a suffix-esn and a superlative form has a suffix –(i)aus. For example:

This house is new. That house is newer. Ana’s house is the newest.

This kitchen is comfortable. That kitchen is more comfortable. Ana's kitchen is the most comfortable

 

Atkreipkimedėmesį į laipsniųdarybą (žr. lentelėje):

Note the rules of comparison forms (examples in the table):

Vienaskaita

Vienaskaita

geras → geresnis (negu kas? užką?) → geriausias (išvisų, pats …)

gera → geresnė (negu kas? užką?) → geriausia (išvisų, pati …)

gražus → gražesnis → gražiausias

graži → gražesnė → gražiausia

Daugiskaita

Daugiskaita

geri → geresni → geriausi

geros → geresnės → geriausios

gražūs → gražesni → gražiausi

gražios → gražesnės → gražiausios

 

 • Aukštesniojoiraukščiausiojolaipsniobūdvardžiųlinksniavimas.

 

Dėmesio! Svarbu pažymėti, kad aukštesniojo laipsnio vyriškosios ir moteriškosios giminės būdvardžius linksniuosime taip: geresnis kaip didelis/ geresnė kaip didelė. Aukščiausiojo laipsnio vyriškosios ir moteriškosios giminės būdvardžius linksniuosime taip: geriausias kaip žalias/ geriausia kaip žalia.

Inflection of comparative and superlative adjectives

Attention! It is important to know that masculine and feminine comparative adjectives will be inflected as follows: geresnis kaip didelis/ geresnė - didelė. Masculine and feminine superlative adjectives will be inflected this way: geriausias kaip žalias/ geriausia - žalia.

 

 

Automobiliai, kurie yra nauji, kaina yra brangesnė.

 

Aš mačiau paukščius zoologijos sode, kurie neskrenda.

 

Aš skaitau knygą, kuri labai įdomi.

Aš neturiu ko? pinigų, kurių pakanka už butą.

Dviratis, kuriuo aš važiuoju kuo? , labai patogus.

 

Draugas, pas kurį aš einu, gyvena netoliese.

Langas, ant kurio sėdi musė, atidarytas.

Žmogus, su kuriuo aš susitinku, yra mano senelis.

 

Mano vyrui patinka automobilis, kuris kainuoja septynis tūkstančius eurų.

Mano svetainėje yra stalas, kurį man ką? padovanojo močiutė.

Kalėdoms mes norime išsinuomoti sodybą, kuri bus su pirtimi prie ežero.

Butas, kurį mes nuomojameką?, yra Naujininkų rajone Vilniuje.

Bendrabutyje, kuriame gyvena studentai, yra labai triukšminga.

Miestas, kuriame aš gyvenu, yra Lietuvoje.

Kėdė, ant kurios aš sėdžiu, labai sena.

Kava, kurią ką?  aš geriu, labai karšta.

Dukra miega ant minkštos didelės sofos, kurią mes pirkome vakar.

 

Automobilis, kuris man patinka, labai brangus.

Namai, kurie stovi prie ežero, tai pat mediniai.

Man nepatinka mokykla, kuri yra prie namų.

 

Dabar Lietuvoje yra daug ukrainiečių, kuriems Lietuva Kam? padeda.

Venecija yra gražus miestas, kurį ką?  noriu aplankyti.

Yra daug knygų, kurias noriu perskaityti ką? .

 

Stalas, ant kurio stovi vaza, yra labai senas.

Draugai pirko namą, prie kurio yra didelis sodas.

Parduotuvė, į kurią važiuosime šiandien, yra už miesto.

DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                     VIENASKAITA                                                                                                                               1 lentelė

linksnis

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

4 linksniuotė

5 linksniuotė

V. (Nom.)

kas?

-(i)as, -is, ys

darbas, kelias, medis, mokinys

-(i)a, -i, -ė

teta, vyšnia, marti, upė

-is

akis, naktis, dantis

-(i)us

sūnus, vaisius

-uo, -ė

asmuo, sesuo, duktė

K. (Gen.)

ko?

-(i)o

darbo, kelio, medžio, mokinio

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios,  upės

-ies

akies, nakties, danties

-(i)aus

sūnaus, vaisiaus

-en-s, -er-s

asmens, sesers, dukters

N. (Dat.)

kam?

-(i)ui

darbui, keliui, medžiui, mokiniui

-(i)ai, -ei

tetai, vyšniai, marčiai, upei

-(i)ai, -(i)ui

akiai, nakčiai, dančiui

-(i)ui

sūnui, vaisiui

-en-iui, -er-iai

asmeniui, seseriai, dukteriai

G. (Acc.)

ką?

-(i)ą, -į

darbą, kelią, medį, mokinį

-(i)ą, -ę

tetą, vyšnią, marčią, upę

akį, naktį, dantį

-(i)ų

sūnų, vaisių

-en-į, -er-į

asmenį, seserį, dukterį

Įn. (Instr.)

kuo?

-(i)u

darbu, keliu, medžiu, mokiniu

-(i)a, -e

teta, vyšnia, marčia, upe

-imi

akimi, naktimi, dantimi

-(i)umi

sūnumi, vaisiumi

-en-imi, -er-imi

asmenimi, seserimi, dukterimi

Vt. (Loc.)

kur?

-e, -yje

darbe, kelyje, medyje, mokinyje

-(i)oje, -ėje

tetoje, vyšnioje, marčioje, upėje

-yje

akyje, naktyje, dantyje

-(i)uje

sūnuje, vaisiuje

-en-yje, -er-yje

asmenyje, seseryje, dukteryje

Š. (Voc.)

(!)

-e, -i, -y

darbe, kely, medi, mokiny

-(i)a, -i, -e

teta, vyšnia, marti / marčia, upe

-ie

akie, naktie, dantie

-(i)au

sūnau, vaisiau

-en-ie, -er-ie

asmenie, seserie, dukterie

                                                                                                          DAUGISKAITA

V. (Nom.)

kas?

-(i)ai

darbai, keliai, medžiai, mokiniai

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios, upės

-ys

akys, naktys, dantys

-ūs, -(i)ai

sūnūs, vaisiai

-en-ys, -er-ys

asmenys, seserys, dukterys

K. (Gen.)

ko?

-(i)ų

darbų, kelių, medžių, mokinių

-(i)ų

tetų, vyšnių, marčių, upių

-(i)ų

akių, naktų, dantų

-(i)ų

sūnų, vaisių

-en-ų, -er

asmenų, seserų, dukterų

N. (Dat.)

kam?

-(i)ams

darbams, keliams, medžiams, mokiniams

-(i)oms, -ėms

tetoms, vyšnioms, marčioms, upėms

-ims

akims, naktims, dantims

-ums, -(i)ams

sūnums, vaisiams

-en-ims, -er-ims

asmenims, seserims, dukterims

G. (Acc.)

ką?

-(i)us

darbus, kelius, medžius, mokinius

-(i)as, -es

tetas, vyšnias, marčias, upes

-is

akis, naktis, dantis

-(i)us

sūnus, vaisius

-en-is, -er-is

asmenis, seseris, dukteris

Įn. (Instr.)

kuo?

-(i)ais

darbais, keliais, medžiais, mokiniais

-(i)omis, -ėmis

tetomis, vyšniomis, marčiomis, upėmis

-imis

akimis, naktimis, dantimis

-umis, -(i)ais

sūnumis, vaisiais

-en-imis, er-imis

asmenimis, seserimis, dukterimis

Vt. (Loc.)

kur?

-(i)uose

darbuose, keliuose, medžiuose, mokiniuose

-(i)ose, -ėse

tetose, vyšniose, marčiose, upėse

-yse

akyse, naktyse, dantyse

-(i)uose

sūnuose, vaisiuose

-en-yse, -er-yse

asmenyse, seseryse, dukteryse

Š. (Voc.)

(!)

-(i)ai

darbai, keliai, medžiai, mokiniai

-(i)os, -ės

tetos, vyšnios, marčios, pavardės

-ys

akyse, naktyse, dantyse

-ūs, -iai

sūnūs, vaisiai

-en-ys, -er-ys

asmenys, seserys, dukterys

                                                                              Kilmininko (Gen.): ant, be, dėl, iki, iš, nuo, po, prie, tarp, už, virš

                               PRIELINKSNIAI              Galininko (Acc.): apie, į, pagal, pas, per, po, prieš, pro, už

                                                                               Įnagininko (Instr.): po, su

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                            VIENASKAITA                                                                                                                               2 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

linksnis

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

1 linksniuotė

2 linksniuotė

3 linksniuotė

V. (Nom.)

koks? kokia?

-(i)as

baltas, tuščias

-us

puikus, saldus

-is

naminis, didelis

-(i)a

balta, tuščia

-i

puiki, saldi

naminė, didelė

K. (Gen.)

kokio? kokios

-(i)o

balto, tuščio

-aus

puikaus, saldaus

-(i)o

naminio, didelio

-(i)os

baltos, tuščios

-ios

puikios, saldžios

-ės

naminės, didelės

N. (Dat.)

kokiam? kokiai?

-(i)am

baltam, tuščiam

-iam

puikiam, saldžiam

-iam

naminiam, dideliam

-(i)ai

baltai, tuščiai

-iai

puikiai, saldžiai

-ei

naminei, didelei

G. (Acc.)

kokį? kokią?

-(i)ą

baltą, tuščią

puikų, saldų

naminį, didelį

-(i)ą

baltą, tuščią

-ią

puikią, saldžią

naminę, didelę

Įn. (Instr.)

kokiu? kokia?

-(i)u

baltu, tuščiu

-iu

puikiu, saldžiu

-iu

naminiu, dideliu

-(i)a

balta, tuščia

-ia

puikia, saldžia

-e

namine, didele

Vt. (Loc.)

kokiame? kokioje?

-(i)ame

baltame, tuščiame

-iame

puikiame, saldžiame

-iame

naminiame, dideliame

-(i)oje

baltoje, tuščioje

-ioje

puikioje, saldžioje

-ėje

naminėje, didelėje

                                                                                                          DAUGISKAITA

V. (Nom.)

kokie? kokios?

-i

balti, tušti

-ūs

puikūs, saldūs

-iai, -i

naminiai, dideli

-(i)os

baltos, tuščios

-ios

puikios, saldžios

-ės

naminės, didelės

K. (Gen.)

kokių?

-(i)ų

baltų, tuščių

-ių

puikių, saldžių

-ių

naminių, didelių

-(i)ų

baltų, tuščių

-ių

puikių, saldžių

-ių

naminių, didelių

N. (Dat.)

kokiems? kokioms?

-iems

baltiems, tuštiems

-iems

puikiems, saldiems

-iams, -iems

naminiams, dideliems

-(i)oms

baltoms, tuščioms

-ioms

puikioms, saldžioms

-ėms

naminėms, didelėms

G. (Acc.)

kokius? kokias?

-(i)us

baltus, tuščius

-ius

puikius, saldžius

-ius

naminius, didelius

-(i)as

baltas, tuščias

-ias

puikias, saldžias

-es

namines, dideles

Įn. (Instr.)

kokiais? kokiomis?

-(i)ais

baltais, tuščiais

-iais

puikiais, saldžiais

-iais

naminiais, dideliais

-(i)omis

baltomis, tuščiomis

-iomis

puikiomis, saldžiomis

-ėmis

naminėmis, didelėmis

Vt. (Loc.)

kokiuose? kokiose?

-(i)uose

baltuose, tuščiuose

-iuose

puikiuose, saldžiuose

-iuose

naminiuose, dideliuose

-(i)ose

baltose, tuščiose

-iose

puikiose, saldžiose

-ėse

naminėse, didelėse

 

BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI                     Nelyginamasis laipsnis                                   baltas, -a; tuščias, -ia; puikus, -i; saldus, -i; didelis, -ė

(Būdvardžiai su priesaga                             Aukštesnysis laipsnis +   -esn-           baltesnis, -ė; tuštesnis, -ė; puikesnis, -ė; saldesnis, -ė; didesnis, -ė

-inis, -ė  nelaipsniuojami.)                           Aukščiausiasis laipsnis           +   -iaus-          balčiausias, -ia; tuščiausias, -ia; puikiausias, -ia; saldžiausias, -ia; didžiausias, -ia

 

ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                                    Asmeniniai įvardžiai                                                                                     3 lentelė

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

V. (Nom.) kas?

tu

jis

ji

mes

jūs

jie

jos

K. (Gen.) ko?

manęs

tavęs

jo

jos

mūsų

jūsų

N. (Dat.) kam?

man

tau

jam

jai

mums

jums

jiems

joms

G. (Acc.) ką?

mane

tave

mus

jus

juos

jas

Įn. (Instr.) kuo?

manimi

tavimi

juo

ja

mumis

jumis

jais

jomis

Vt. (Loc.) kur?

manyje

tavyje

jame

joje

mumyse

jumyse

juose

jose

 

Parodomieji ir klausiamieji bei santykiniai įvardžiai

                                                                                                                                             VIENASKAITA                                                                                                                                  4 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

 

tas, šitas, anas, kas...

kitas, visas, tam tikras...

toks, joks, visoks, kitoks

jis, šis, kuris

pats

ta, šita, kita, visa...

tokia, jokia, visokia, kitokia

ji, ši, pati

V. (Nom.) kas?

tas

kitas

joks

šis

pats

ta

jokia

ši, pat

K. (Gen.) ko?

to

kito

jokio

šio

paties

tos

jokios

šios, pačios

N. (Dat.) kam?

tam

kitam

jokiam

šiam

pačiam

tai

jokiai

šiai, pačiai

G. (Acc.) ką?

kitą

jokį

šį

patį

jokią

šią, pačią

Įn. (Instr.) kuo?

tuo

kitu

jokiu

šiuo

pačiu

ta

jokia

šia, pačia

Vt. (Loc.) kur?

tame

kitame

jokiame

šiame

pačiame

toje

jokioje

šioje, pačioje

 

                                                                                                                                             DAUGISKAITA

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

tie

kiti

jokie

šie

patys

tos

jokios

šios, pačios

K. (Gen.) ko?

kitų

jokių

šių

pačių

jokių

šių, pačių

N. (Dat.) kam?

tiems

kitiems

jokiems

šiems

patiems

toms

jokioms

šioms, pačioms

G. (Acc.) ką?

tuos

kitus

jokius

šiuos

pačių

tas

jokias

šias, pačias

Įn. (Instr.) kuo?

tais

kitais

jokiais

šiais

pačiais

tomis

jokiomis

šiomis, pačiomis

Vt. (Loc.) kur?

tuose

kituose

jokiuose

šiuose

pačiuose

tose

jokiose

šiose, pačiose

 

ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS                                        KIEKINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                              5 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

vienas

du

trys

keturi

...

devyni

viena

dvi

trys

keturios

...

devynios

K. (Gen.) ko?

vieno

dviejų

trijų

keturių

...

devynių

vienos

dviejų

trijų

keturių

...

devynių

N. (Dat.) kam?

vienam

dviem

trims

keturiems

...

devyniems

vienai

dviem

trims

keturioms

...

devynioms

G. (Acc.) ką?

vieną

du

tris

keturis

...

devynis

vieną

dvi

tris

keturias

...

devynias

Įn. (Instr.) kuo?

vienu

dviem

trimis

keturiais

...

devyniais

viena

dviem

trimis

keturiomis

...

devyniomis

Vt. (Loc.) kur?

viename

dviejuose

trijuose

keturiuose

...

devyniuose

vienoje

dviejose

trijose

keturiose

...

devyniose

                Dėmesio! vienuolika ... devyniolika kaitome kaip teta (daiktavardis), tik galininke (Acc.)nėra nosinės: ką? ‒ tetą, bet ką? ‒vienuolika, žodžiai šimtas, tūkstantis – kaip darbas ir medis.

 

 

                                                                                              KELINTINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                                                 6 lentelė

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

 

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

pirmas      trečias        ketvirtas

pirma          trečia          ketvirta

pirmi             treti                ketvirti

pirmos          trečios            ketvirtos

K. (Gen.) ko?

pirmo        trečio         ketvirto

pirmos         trečios        ketvirtos

pirmų            trečių             ketvirtų

pirmų            trečių             ketvirtų

N. (Dat.) kam?

pirmam     trečiam      ketvirtam

pirmai         trečiai         ketvirtai

pirmiems      tretiems          ketvirtiems

pirmoms       trečioms         ketvirtoms

G. (Acc.) ką?

pirmą        trečią         ketvirtą

pirmą          trečią          ketvirtą

pirmus          trečius            ketvirtus

pirmas          trečias            ketvirtas

Įn. (Instr.) kuo?

pirmu        trečiu         ketvirtu

pirma          trečia          ketvirta

pirmais         trečiais           ketvirtais

pirmomis      trečiomis       ketvirtomis

Vt. (Loc.) kur?

pirmame   trečiame    ketvirtame

pirmoje       trečioje       ketvirtoje

pirmuose      trečiuose        ketvirtuose

pirmose         trečiose         ketvirtose

 

 

                                                                                              DAUGINIAI SKAITVARDŽIAI                                                                                                      7 lentelė

VYRIŠKOJI GIMINĖ

MOTERIŠKOJI GIMINĖ

V. (Nom.) kas?

vieneri                     dveji                        treji                         ketveri                               ...

vienerios                 dvejos                     trejos                       ketverios                 ...

K. (Gen.) ko?

vienerių                   dvejų                       trejų                         ketverių                   ...

vienerių                   dvejų                       trejų                        ketverių                   ...

N. (Dat.) kam?

vieneriems              dvejiems                 trejiems                   ketveriems              ...

vienerioms              dvejoms                  trejoms                    ketverioms                ...

G. (Acc.) ką?

vienerius                 dvejus                     trejus                       ketverius                 ...

vienerias                 dvejas                     trejas                       ketverias                  ...

Įn. (Instr.) kuo?

vieneriais                dvejais                    trejais                      ketveriais                ...

vieneriomis             dvejomis                 trejomis                   ketveriomis             ...

Vt. (Loc.) kur?

vieneriuose             dvejuose                 trejuose                   ketveriuose             ...

vieneriose               dvejose                   trejose                     ketveriose                ...

                Dėmesio! Dauginius skaitvardžius būtinai vartojame su daiktavardžiais, kurie turi tik daugiskaitos formą, pavyzdžiui, berniukui treji metai, automobilis su ketveriomis durimis.

Prielinksniai - Предлоги

Ką? ACC. – Кого?/Что? Соотв.

 

Į – В

Aš einu į universitetą. ( kinas, teatras, auditorija)

 

Pas  - К

Aš einu namo.

Aš einu pas draugą (mama, Tomas, brolis)

 

Per – По/Через

Aš einu per tiltą. (gatvė, parkas, skveras)

 

Pro – Мимо

Aš einu pro parduotuvę (bankas,  biblioteka, muziejus)

 

 

Prieš – Перед

Aš stoviu prieš banką ( paštas, upė, stotis)

 

 

Ko? G.

 

Ant -  На

Aš stoviu ant kalno (gatvė, tiltas)

 

Prie – Возле

Aš stoviu prie bažnyčios ( parduotuvė, universitetas)

 

Iš  - Из

Aš einu iš mokyklos (muziejus, paštas, biblioteka)

 

 

Už – Сзади/Позади

Aš stoviu už kavinės ( paminklas - памятник, pastatas)

 

 

Tarp – Между

Bankas stovi tarp stoties ir tilto ( teatras, universitetas, gatvė, vaistinė)

 

 

 

 

 

 

 

Prieveiksmiai - Наречия:

Čia – Здесь -  kas? N. Aš gyvenu čia.

Ten – Там – kas? N. Ten yra parduotuvė.

Toli – Далеко – kas? N. Toli yra bankas.

Netoli – Близко – ko?G. Netoli universiteto yra  parduotuvė.

Kairėje – Слева – ko?G. Kairėje parko  yra bažnyčia.

Dešinėje – Справа – ko? G. Dešinėje kavinės yra paštas.

Namie  - Дома. Aš esu namie.

 

Atsakykite į klausimus. Vartokite prielinksnius ir prieveiksmius. – Ответьте на вопросы. Используйте предлоги и наречия.

 

 

Kur yra bažnyčia? Bažnyčia yra ant kalno.

 

 

Kur yra tiltas? Tiltas yra prie upės.

 

 

Kur yra paštas? Paštas yra tarp muziejaus ir vaistinės.

 

 

Kur yra teatras? Teatras yra už kavinės.

 

 

Kur yra geležinkelio stotis? Geležinkelio stotis yra už kalno.

 

 

Kur yra muziejus? Muziejus yra prie parduotuvės.

 

 

Kur yra universitetas? Universitetas yra prieš tiltą.

 

 

Kur yra vaistinė? Vaistinė yra už paminklo.

 

 

 

Sauliaus namai

Saulius gyvena nedideliame name. Jis yra už miesto, netoli ežero. Ten jis gyvena su savo šeima: mama Janina, tėčiu Justinu ir broliu Laurynu. Namas suręstas iš rąstų. Jis yra dviejų aukštų.

Pirmame aukšte yra didelė virtuvė, kurioje mama kasdien gamina pusryčius, pietus ir vakarienę. Pirmame aukšte yra ir svetainė, kurioje šeima pietauja per ypatingas progas. Sauliaus tėvų miegamasis yra taip pat pirmame aukšte. Čia jie miega ir žiūri televizorių.

Sauliaus ir Lauryno kambariai įrengti antrame aukšte. Lauryno kambario langas yra į sodo pusę. Kambaryje yra lova, rašomasis stalas, kėdė ir knygų lentyna, kurioje yra mėgstamiausios Lauryno knygos.

Sauliaus kambario langas yra į ežero pusę. Kiekvieną vakarą Saulius gali stebėti besileidžiančią saulę. Sauliaus kambaryje nėra lovos, jis miega ant sofos, kuri yra raudonos spalvos. Savo kambaryje jis turi du narvelius, kuriuose gyvena kanarėlė Izabelė ir didžioji papūga Zosė.

Sauliui patinka gyventi užmiestyje, nes čia ramu ir gražu.

 

 Atsakykite į klausimus.

 1. Kur gyvena Saulius? - Saulius gyvena nedideliame name‘, už miesto, netoli ežero.
 2. Su kuo Saulius gyvena? - Saulius gyvena su savo šeima: mama Janina, tėčiu Justinu ir broliu Laurynu.
 3. Koks yra namas? - Namas suręstas iš rąstų. Jis yra dviejų aukštų.
 4. Ką šeima veikia svetainėje?- Svetainėje šeima pietauja per ypatingas progas.
 5. Apibūdinkite Sauliaus kambarį? - Sauliaus kambaryje nėra lovos, bet yra raudona sofa ir du narvelius. Sauliaus kambario langas yra į ežero pusę.
 6. Kodėl Sauliui patinka gyventi užmiestyje? - Sauliui patinka gyventi užmiestyje, nes čia ramu‘ ir gražu.

 

 

Veiksmažodžių asmenavimas

Dirbti, dirba, dirbo

Žaisti, žaidžia, žaidė

Mylėti, myli, mylėjo

Valgyti valgo, valgė

 

DABAR   dirbu, žaidžiu, myliu, valgauVAKAR    dirbau, žaidžiau, mylėjau, valgiauRYTOJ dirbsiu, žaisiu, mylėsiu, valgysiu

TuDABAR dirbi, žaidi, myli, valgaiVAKAR    dirbai žaidei, mylėjai, valgei RYTOJ dirbsi, žaisi, mylėsi, valgysi

Jis, jiDABAR dirba, žaidžia, myli, valgoVAKARdirbo, žaidė, mylėjo, valgė  RYTOJ dirbs, žais, mylės, valgys

 

MesDABAR dirbame, žaidžiame, mylime, valgomeVAKAR dirbome, žaidėme, mylėjome, valgėmeRYTOJ dirbsime, žaisime, mylėsime, valgysime

JūsDABAR dirbate, žaidžiate, mylite, valgote VAKAR dirbote, žaidėte, mylėjote, valgėteRYTOJ dirbsite, žaisite, mylėsite, valgysite

Jis, jiDABAR dirba, žaidžia, myli, valgoVAKAR  dirbo, žaidė, mylėjo, valgė  RYTOJ dirbs, žais, mylės, valgys

 

Būsimasis laikas

 

Iš bendraties (Infinitive), +-s- (3 a. galūnės neturi): dirb-ti +-s-

 

 

 

Liepiamoji nuosaka

 

Iš bendraties (Infinitive), +-k- (2 a. galūnės neturi): dirb-ti +-k

VEIKSMAŽODŽIAI                              TIESIOGINĖ NUOSAKA                                               

 

ESAMASIS LAIKAS

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

 

1 asmenuotė

2 asmenuotė

3 asmenuotė

 

1 asmenuotė

2 asmenuotė

3 asmenuotė

-(i)u

dirbu, laukiu

-iu

myliu

-au

rašau

mes

-(i)ame

dirbame, laukiame

-ime

mylime

-ome

rašome

tu

-i

dirbi, lauki

-i

myli

-ai

rašai

jūs

-(i)ate

dirbate, laukiate

-ite

mylite

-ote

rašote

jis,

ji

-(i)a

dirba, laukia

-i

myli

-o

rašo

jie,

jos

-(i)a

dirba, laukia

-i

myli

-o

rašo

 

BŪTASIS KARTINIS LAIKAS

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

 

3 a.-o

3 a.-ė

 

3 a.-o

3 a.-ė

-au

dirbau, ėjau, galėjau

-iau

laukiau, mačiau, žaidžiau

mes

-ome

dirbome, ėjome, galėjome

-ėme

laukėme, matėme, žaidėme

tu

-ai

dirbai, ėjai, galėjai

-ei

laukei, matei, žaidei

jūs

-ote

dirbote, ėjote, galėjote

-ėte

laukėte, matėte, žaidėte

jis, ji

-o

dirbo, ėjo, galėjo

laukė, matė, žaidė

jie, jos

-o

dirbo, ėjo, galėjo

laukė, matė, žaidė

             

 

BŪTASIS DAŽNINIS LAIKAS

Iš bendraties (Infinitive), + -dav-  (+ -o 3 a.): dirb-ti + -dav- → dirbdavo, mylė-ti + -dav- →mylėdavo, maty-ti + -dav-  → matydavo. Kaitomi kaip 3 asmenuotės veiksmažodžiai.

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

-dav-audirbdavau, turėdavau, skaitydavau

mes

-dav-ome       dirbdavome, turėdavome, skaitydavome

tu

-dav-ai               dirbdavai, turėdavai, skaitydavai

jūs

-dav-otedirbdavote, turėdavote, skaitydavote

jis, ji

-dav-o                dirbdavo, turėdavo, skaitydavo

jie, jos

-dav-o            dirbdavo, tturėdavo, skaitydavo

 

BŪSIMASIS LAIKAS

Iš bendraties (Infinitive), +-s- (3 a. galūnės neturi): dirb-ti+-s-+-i (2 a.) →dirbsi, mylė-ti +-s-+-i→mylėsi, maty-ti +-s-+-i→matysi. Kaitomi kaip 2 asmenuotės veiksmažodžiai.

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

-s-iudirbsiu, turėsiu, skaitysiu

mes

-s-imedirbsime, turėsime, skaitysime

tu

-s-idirbsi, turėsi, skaitysi

jūs

-s-itedirbsite, turėsite, skaitysite

jis, ji

-s-dirbs, turės, skaitys

jie, jos

-s-dirbs, turės, skaitys

                                                                              LIEPIAMOJI NUOSAKA

Iš bendraties (Infinitive), +-k- (2 a. galūnės neturi): dirb-ti+-k-+-ime(dgs. 1 a.) →dirbkime, mylė-ti +-k-+-ime→mylėkime, maty-ti +-k-+-ime→matykime. Kaitomi kaip 2 asmenuotės veiksmažodžiai. Vienaskaitos 1 a. ir 3 a. neegzistuoja. Čia 3 a. yra geidžiamoji, o ne liepiamoji nuosaka – tai esamojo laiko 3 a. su dalelytėmis te ar tegu (te rašomas kartu, tegu – atskirai).

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

 

mes

-k-imedirbkime, turėkime, skaitykime

tu

-k-dirbk, turėk, skaityk

jūs

-k-itedirbkite, turėkite, skaitykite

jis, ji

tedirba, teturi, teskaitoato / tegu dirba, tegu turi, tegul skaito

jie, jos

tedirba, teturi, teskaitoato / tegu dirba, tegu turi, tegul skaito

 

                                                                              TARIAMOJI NUOSAKA

Iš bendraties (Infinitive), +-t- / -č- + asmenų galūnės (specialios).

VIENASKAITA

DAUGISKAITA

-č-iaudirbčiau, turėčiau, skaityčiau

mes

-t-u(mė)medirbtume, turėtume, skaitytume

tu

-t-um      dirbtum, turėtum, skaitytum

jūs

-t-umėtedirbtumėte, turėtumėte, skaitytumėte

jis, ji

-t-ų          dirbtų, turėtų, skaitytų

jie, jos

-t-ų                     dirbtų, turėtų, skaitytų

 

 

 

1 pratimas

 

 1. Dabar aš (gyventi) ......gyvenu....... ir (dirbti) ....dirbu........ Vilniuje, o anksčiau (gyventi) .....givenau....... Vokietijoje.  
 2. Vakar tu (sakyti) ......sakei......, kad šiandien (galėti)...gali/galėsi... padėti man.
 3. Vakar tavęs (klausti).......klausiau..., kada tu (atnešti)... atneši... knygą.
 4. Kodėl tu vakar (nebūti) ...nebuvai.. universitete? (Sirgti)....Sirgau....
 5. Ar tu jau (kalbėti).... kalbėjai... su dėstytoju dėl egzamino. Ne, bet (pakalbėti)... pakalbėsiu. rytoj.
 6. Kasdien namo mes (grįžti)..... grįžtame.... apie 6 valandą.
 7. Dažniausiai daržoves ji (pirkti) .....perka..... turguje. Vakar turgus (nedirbti)....nedirbo.., todėl ji (pirkti) .....perka.....  parduotuvėje.

 

2 pratimas

Išasmenuokite veiksmažodžius:

Plaukti (плавать), plaukia, plaukė; pusryčiauti (завтракать), pusryčiauja, pusryčiavo; norėti (хотеть), nori, norėjo; valgyti (кушать), valgo, valgė.

Aš ....................................................................................................................................................

Tu.....................................................................................................................................................

Jis, ji.................................................................................................................................................

Mes...................................................................................................................................................

Jūs.....................................................................................................................................................

Jie, jos...............................................................................................................

Daug - много, mažai - мало, truputį - чуть- чуть, šiek tiek - так себе

ko? - кого/чего? Draugų - друзей, vaikų - детей, gėlių - цветов, namų - домов, gatvių - улиц, restoranų - ресторанов, knygų - книг, brolių - братьев, miestų - городов, obuolių - яблок, pusseserių - двоюродных сестер, daržovių - овощей, žmonių - людей, ...
11 – 19 ko? Studentų - студентов, mokinių - учеников, stalų - столов
10, 20, 30..., 100, 1000 ko? Kėdžių - стульев, svečių - гостей, eurų - евро 

Vns. V. kas?

Vns. K. ko?

Vns. Vt. kur?

Dgs. K. ko?

Dgs. Vt. kur?

Graži gėlė

Gražios gėlės

Gražioje gėlėje

Gražių gėlių

Gražiose gėlėse

Naujas namas

Naujo namo

Naujame name

Naujų namų

Naujuose namuose

Puikus butas

Puikaus buto

Puikiame bute

Puikių butų

Puikiuose butuose

Tas vyras

To vyro

Tame vyre

Tų vyrų

Tuose vyruose

Anas sodas

Ano sodo

Aname sode

Anų sodų

 Anuose soduose

Kitas langas

Kito lango

Kitame lange

Kitų langų

Kituose languose

Medinė lentyna

Medinės lentynos

Medinėje lentynoje

Medinių lentynų

Medinėse lentynose

 

Daiktavardžio, būdvardžio, įvardžio linksniavimas

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Nauja vaza,  geras butas

Naujos vazos,  geri butai

K. Ko?

Naujos vazos,  gero buto

Naujų vazų,  gerų butų

N. Kam?

Naujai vazai,  gerui butui

Naujoms vazoms,  geriems butams

G. Ką?

Naują vazą,  gerą butą

Naujas vazas,  gerus butus

Įn. Kuo?

Nauja vaza,  geru butu

Naujomis vazomis,  gerais butais

Vt. Kur?

Naujoje vazoje,  gerame bute

Naujose vazose,  geruose butuose

 

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Ąžuolinė kėdė, ąžuolinis stalas

Ąžuolinės kėdės, ąžuoliniai stalai

K. Ko?

Ąžuolinės kėdės, ąžuolinio stalo

Ąžuolinių kėdžių, ąžuolinių stalų

N. Kam?

Ąžuolinėi kėdėi, ąžuoliniam stalui

Ąžuolinėms kėdėms, ąžuoliniams stalams

G. Ką?

Ąžuolinę kėdę, ąžuolinį stalą

Ąžuolines kėdes, ąžuolinius stalus

Įn. Kuo?

Ąžuoline kėde, ąžuoliniu stalu

Ąžuolinėmis kėdėmis, ąžuoliniais stalais

Vt. Kur?

Ąžuolinėje kėdėje, ąžuoliniame stale

Ąžuolinėse kėdėse, ąžuoliniose staluose

 

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V. Kas?

Patogi lova, gražus fotelis

Patogios lovos, gražūs foteliai

K. Ko?

Patogios lovos, gražaus fotelio

Patogų lovų, gražių grotelių

N. Kam?

Patogiai lovai, gražiam foteliui

Patogioms lovoms, gražiems foteliams

G. Ką?

Patogią lovą, gražų fotelį

Patogias lovas, gražius fotelius

Įn. Kuo?

Patogia lova, gražiu foteliu

Patogiomis lovomis, gražiais fotelius

Vt. Kur?

Patogioje lovoje, gražiame fotelyje

Patogiose lovose, gražiuose foteliuose